ZÁKLADNÍ SLUŽBA

Služby UkrCall provozuje firma Arconia s.r.o. IČ 02449501, sídlem U potoka 356, 252 25 Jinočany, (dále jen Poskytovatel).

UkrCall je předplacená služba virtuální volací karty, bez závazků, která umožňuje levnější spojování telefonních hovorů.

Zájemci o službu se mohou registrovat na webu Poskytovatele www.ukrcall.net, kde získají všechny potřebné informace.

Služba poskytovana prostřednictvím SIP protokolu, rozhraním je jakýkoli HW nebo SW SIP klient pro přenos hlasu připojený k internetu.

Služba nemá žádné zřizovací ani paušální (měsíční) poplatky, předplacený kredit neexpiruje.

Hovory se účtují po vteřině. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Zákazník se registrací nezavazuje k platbě ani využívání služeb, tedy využívání může kdykoli přerušit bez jakýkoli výpovědních lhůt. O zrušení základní registrace se žádá pomocí formuláře po přihlášení.

Služba virtuální volací karty neumožňuje přístup k linkám tísňových volání, protože není možné zaručit předávání lokalizačních údajů v reálném čase a efektivně bránit zlomyslnému volání na tyto linky. Služba virtuálních volacích karet není náhradou za veřejně dostupnou telefonní službu, ale pouze alternativní způsob spojování hovorů.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

V případě potíží s kvalitou hovorů, nebo jakýchkoli jiných potížích doporučujeme využít kontaktní formulář po přihlášení na našich stránkách s jistotou tak poznáme, že nás kontaktuje pravý majitel účtu. Možný je též kontakt emailem (support@ukrcall.net) nebo na telefonním čísle 774183566.

Pokud s řešením reklamace nebudete souhlasit, můžete do jednoho měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu - www.ctu.cz. Při reklamaci je potřebné uvést vždy konkrétní hovor, o který se jednalo, včetně všech podrobností. Jedině tak je možné problém dohledat a zjistit příčinu. Pokud se jako součást vyřízení reklamace vrací peníze, je to provedeno formou navýšení kreditu v okamžiku vyřízení reklamace, tedy bez zbytečných odkladů nejpozději jeden měsíc od doručení reklamace.

Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškeré přiměřené úsilí k zabezpečení bezporuchového provozu služby.

K zajištění bezporuchového provozu požívá Poskytovatel více různých nástrojů a technik. U žádné technologie však nelze stoprocentně vyloučit možný výpadek. Pokud účastník používá k volání internet, je třeba upozornit, že kvalita a spolehlivost volání přes internet závisí typicky a podstatnou měrou na kvalitě a dostupnosti připojení k internetu účastníka či uživatele , které však poskytují třetí strany, a Poskytovatel ji nemůže ani ovlivnit ani garantovat. Pro tento případ jsou na stránkách Poskytovatele zdarma k dispozici návody a nástroje k měření kvality internetu. Dalším častým zdrojem snížené kvality hovorů bývá koncové zařízení účastníka. Např. nekvalitní vstup pro mikrofon u integrované zvukové karty počítače, špatně nastavená citlivost mikrofonu, ucpaný otvor pro mikrofon, nekvalitní telefon apod. Po odstranění nedostatků na straně uživatele, lze očekávat hovor stejně kvalitní jako při volání libovolným jiným způsobem. Pro hovory je na straně Poskytovatele použit vždy hlasový kodek G711A = ALAW = PCMA, který dovoluje ISDN kvalitu hovorů. Pro maximální kvalitu hovorů Poskytovatel doporučuje, aby i na straně uživatele byl použit tentýž hlasový kodek, jedná-li se o hovor přenášený přes internet.

Poskytovatel nenabízí možnost výjezdu za zákazníkem a řešení problémů přímo u zákazníka.

ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

V případě, že vlastník účtu nechce nabízené služby využívat, může požádat o vrácení celé nebo části nepoužité předplacené částky. Za vrácení předplacené částky se platí administrativní poplatek ve výši 50 Kč a od zákazníka můžeme před odesláním peněz vyžadovat potvrzení přijetí opravného daňového dokladu. Peníze vracíme výhradně převodem na bankovní účet.

ZNEUŽITÍ SLUŽBY

Služby UkrCall není dovoleno používat k zlomyslnému opakovanému volání, vyhrožování, či záměrnému přetěžování zařízení Poskytovatele či jiných operátorů. Nebo též případně k jinému protiprávnímu jednání. Pokud takového nekorektně se chovajícího uživatele není možné kontaktovat nebo na kontaktování nereaguje, může být jeho účet bez náhrady zablokován.
Je-li účastník obětí zlomyslných nebo obtěžujících volání, může si podle zákona 127/2005 Sb. § 6 3 vyžádat osobní údaje o volajícím u Poskytovatele, bude-li volající zákazníkem sítě UkrCall.

;